Swedish flag SEKcheckout
close
Men Women Junior

   Copyright 2018 Ridebrain
   All rights reserved.

   Our site uses cookies. By browsing you agree to and accept our  cookie policy.

   Rädda Åre Kabinbana

   Rädda Åre Kabinbana

   Posted by Simon Tjernström

   2019-11-01 08:58

   The following article will be in Swedish due to it's nature.
   Åres friåkare och Ridebrain har startat en namninsamling för att förhindra rivningen av Kabinbanan. Skriv på namninsamlingen längre ner i artikeln om du också vill ha kvar den älskade liften.

   I december kan kabinbanans vara eller icke vara avgöras. I ett styrelserum skall ett beslut tas som kan komma att påverka många av Sveriges skidåkare och snowboardåkare. En rivning av Åre kabinbana, utan en ersättningslift, skulle enligt oss vara en försämring för skidåkningen i Åre. Decimera tillgängligheten till fjällvärlden för rörelsehindrade, entusiaster och alla som vill uppleva högalpin fjällmiljö. Därför har vi startat en namninsamling som vi kommer att skicka till Skistar för att påvisa opinionen att låta Kabinbanan vara.

   Kabinbanan i Åre kostar pengar. Därför vill Skistar riva den. Underhållsarbetet kostar mer pengar än genomsnittet. Vad som är ännu viktigare är att marken där kabinbanan står är värdefull. En eller flera stora fastigheter kan ta kabinbanans plats, och är lättare att kapitalisera på - än en kostsam (men fungerande) lift. En lift vi menar skänker mer glädje än vad den kostar. Mer glädje för oss OCH alla Åres besökare och boende.   #We<3Kabinbanan
   Vi har kabinbanan att tacka för våra barndomsminnen och bästa skiddagar. Ingen lift i Sverige ger större fallhöjdsmeter skidåkning. Kabinbanans fyra stolparna utgör ryggraden för svensk skidåkning i allmänhet, och det svenska friåkningsundret i synnerhet.

   Vi skidåkare vill med denna namninsamling visa att det finns ett värde i kabinbanan som inte är en siffra på sista raden. Ett värde vi tycker Skistar förbiser om dom river kabinbanan, utan att presentera ett förslag på en ny lift. Kabinbanan är en mötesplats och ett samverkande fundament, där bybor och besökare möts och delar erfarenheter och glädje. Vi tror inte Åre skulle vara samma destination utan kabinbanan.

   "Kabinbanans fyra stolparna utgör ryggraden för svensk skidåkning i allmänhet, och det svenska friåkningsundret i synnerhet."

   Vi är endast skidåkare och förstår att beslutet inte är vårat att ta. Dock vill vi göra vår röst hörd och hoppas att du gör det också. Tillsammans för kabinbanan.

   Skid- och snowboardåkare FÖR kabinbanan
   Profiler för kabinbanan 2.jpgCody Bramwell, David Deliv, Mattias Fredriksson, Sofie Gidlund, Tom-Oliver Hedvall, Emrik Jansson, Johan Jonsson, Olle Regner, Alexander Rydén, Mattias Rönngren, Per Spett, Caroline Strömberg, Moa Wärvik, Julia Örtegren

   Skriv under du också, om du vill behålla Åre Kabinbana! Det tar 3 sekunder av din dag, men kan påverka 20 år av ditt liv. Och dela gärna om du vill åka kabinbanan igen!


   Kabinbanans historia
   Åre Kabin hearts.jpgÅres kabinbana togs i drift i Maj 1976 och är än idag Sveriges enda i dess slag.

   Kabinbanan ägs och drivs av Skistar även om svenska staten var med och drev, samt finansierade projektet under regeringen Palme.

   Första byggåret 1975 gick i väderproblematisk anda. Nedisning, stormar och förstört material kom att försena projektet ett år samt förändra budgeten från ursprungliga estimatet 7,28 till 74 miljoner. Det nybildade bolaget ÅKAB (Åre Lift- och Kabinbane AB), som sedermera förvärvades av Skistar uppskattade dock projektet till 24 miljoner. Den första byggvintern 75/76 gick i mångt och mycket endast åt till avisning.
   De senaste 10 åren har kabinbanan varit öppen 68,6 dagar/vinter i snitt.
   Fakta Åre kabinbana

   Längd: 2 900 m
   Hastighet: upp till 10 (8) m/s
   Minimal åktid: cirka 7 (8) minuter
   Maxlast: 80 passagerare (skulle varit 125 men bantades pga. budget)
   Max kapacitet: cirka 500 personer per timme
   Fallhöjd: 853 m
   Antal stöttor (stolpar): 4
   Total driveffekt: upp till 1 240 kW
   Höjd berg: 1274 m.ö.h
   Höjd dal: 421 m.ö.h

   Här kan du dela artikeln

   Share: